Μαθήματα ECDL στην Λευκσωσία

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στο 97676780.


Με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και την επέκταση της χρήσης Η/Υ σε σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής, δημιουργήθηκε η ανάγκη για προγράμματα
διδασκαλίας και αξιολόγησης / πιστοποίησης ακόμα και για τις μικρότερες ηλικίες, ώστε να εξασφαλιστεί η σταδιακή και ομαλή εισαγωγή των παιδιών στις νέες τεχνολογίες.

Η εξέταση ECDL - e-KIDS, απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείo και αρχίζουν να αναπτύσσουν τις γνώσεις και ικανότητες τους σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η εξέταση e-KIDS θα αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για παιδιά της ηλικίας αυτής.

Ο ανακαινισμένος μας χωρος στην Λευκωσία!!! Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας εμπιστεύονται! Υποσχόμαστε μια χρονιά γεμάτη γνώσεις με σωστή και ευχάριστη διδασκαλία! Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας! 97676780 --CompuLab Cy - Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Για να μπορείς να διδάξεις σωστά, πρέπει να αγαπάς, να κατανοείς και να σέβεσαι την διδασκαλία, οπώς επίσης και το κάθε άτομο που έχεις μπροστά σου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τις 2 προηγούμενες μας χρονιές (2017-2019),
το φροντιστήριο μας, είχε 100% επιτυχία απο όλους τους μαθητές, απο διάφορες ηλικίες, στις εξετάσεις των ECDL.
Απόδειξη μας και εγγύηση, τα δικά σας αποτελέσματα!


ο ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους ή μη, σε επαγγελματίες,
στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που επιθυμούν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το
επίπεδο γνώσεων του δυναμικού τους, αλλά και να επιβεβαιώσουν τις δεξιότητες των υποψήφιων στελεχών τους. Το ECDL είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης της αγοράς εργασίας! Φροντιστήριο υπολογιστών
ECDL - CompuLab Cy 


Αποκτήστε τώρα το πιστοποιητικό ECDL και διευρύνετε τους ορίζοντες σας! Προνοήστε για το μέλλον των παιδιών σας, αλλά και το δικό σας. 100% ποσοστό επιτυχίας για το έτος 2018-2019! Προκρατήστε έγκαιρα την θέση σας! "Η τεχνολογία εξελίσσεται και εμείς ακολουθούμε!" *Ηλικίες: -Παιδιά 7 ετών και άνω -Ενήλικες

Μέσα από το το δομημένο αναλυτικό πρόγραμμα e-KIDS τα παιδιά θα: •Αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους. •Αποκτήσουν και θα αποδείξουν τις δεξιότητες σας στη χρήση των βασικών λειτουργιών ενός Η/Υ και τις βασικές γνώσεις τους στην Πληροφορική. •Αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. •Μάθουν την φιλοσοφία των τεστ πιστοποίησης. •Προετοιμαστούν για συναφείς μελλοντικές αξιολογήσεις ψηλότερου επιπέδου όπως το ECDL Core και το ECDL Expert.

Η επιλογή του σωστού φροντιστηρίου και της ειδικευμένης καθηγήτριας για την διδασκαλία των παιδιών σας είναι από τα πιο σημαντικά κριτήρια. Εμείς εδώ στο CompuLab Cy, σας εγγυομαστε την καλύτερη δυνατή διδασκαλία
στο μάθημα της Πληροφορικής - ECDL.

Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους ή μη, σε επαγγελματίες,

στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που επιθυμούν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο γνώσεων του δυναμικού τους, αλλά και να επιβεβαιώσουν τις δεξιότητες των υποψήφιων στελεχών τους. Το ECDL είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης της αγοράς εργασίας!

Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους υπολογιστές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στις επιχειρηματικές και παραγωγικές διαδικασίες.

Παράλληλα, οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού στις διευρυμένες αγορές εργασίας απαιτούν: •Ολοκληρωμένη γνώση στις βασικές εφαρμογές των Η/Υ, •Ικανότητα ανεύρεσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο και χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και •Εγκυρη τεκμηρίωση των δηλωθέντων γνώσεων Η υιοθέτηση του Προτύπου ECDL δίνει απάντηση στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, αφού η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στους υπολογιστές, με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα: •Αποδεικνύει την επάρκεια των γνώσεων του κατόχου •Διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. √Το ECDL είναι ΕΦΟΔΙΟ ΖΩΗΣ για όλους! Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους ή μη, σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Το ECDL είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης της αγοράς εργασίας!


Μαθήματα στην Λευκωσία!



Related Articles

Choose the right one

Choosing the right tutorial and the specialized teacher for teaching your children is one of the most important criteria. We here at CompuLab Cy guarantee you the best teaching possible in the IT course - ECDL.

Read..